Ulica Głowackiego Bartosza Wojciecha - Szczecin

  • G W4 s.c.

    Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej w branży konstrukcyjnej obiektów budownictwa lądowego i wodnego. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektach budowli kubaturowych i technologicznych oczyszczalni ścieków, zbiorników magazynowych paliw i substancji ciekłych, a także nietypowych konstrukcji stalowych takich jak maszty kratowe z odciągami. Mają także wśród osiągnięć zawodowych hale stalowe, w tym z węzłami na śruby sprężające oraz konstrukcje nośne i wsporcze suwnic. Posługujemy się w swojej pracy…
    Ul. Głowackiego Bartosza Wojciecha 1 Szczecin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Głowackiego, Szczecin