Ulica Grudziądzka - Szczecin

  • Aqua-Gaz Instalacje wodno-kanalizacyjne, gaz, o

    Firmaspecjalizuje się w instalacjach sieci iurządzeń sanitarnych, gazowych,centralnego ogrzewania, a takżesystemów klimatyzacji i wentylacji.Wyposażamy kotłownie, oczyszczalnie ścieków - osiedlowe oraz dladomkówjednorodzinnych, hydrofornie. Montujemy wodomierze,filtry, systemyogrzewania podłogowego oraz piece.Zapewniamy kierownictwo budowy, kosztorysowanie, nadzór budowlany,apo wykonanych pracach bezpłatne przeglądy instalacj gazowych.aqua-gaz@kbf.pl
    Grudziądzka 1 Szczecin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Grudziądzka, Szczecin