Oczyszczalnie ścieków przemysłowych - Bytom

  • Oczyszczalnie ścieków Halson Adam Selwet

    PRODUKTYOczyszczalnie ścieków DRENALUXPrzydomowe oczyszczalnie przeznaczone są dooczyszczania ściekówbytowo - gospodarczych pochodzących zbudynków mieszkalnych do 16stałych mieszkańców.Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest grunt.Oczyszczalnie ścieków COMPACT FAPrzydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzącychdo 40 stałych mieszkańców.Procesy pełnego biologicznegooczyszczania odbywają się woparciu o technologię„niskoobciążonego osadu czynnego”dzięki czemu ścieki  zurządzenia mogą być kierowane dorowów melioracyjnych, stawów,strumieni, kanałówdeszczowych itp.Oczyszczalnie ścieków BD - POLARISLokalne oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych pozwalają napełne oczyszczenie ściekówpochodzących od 5 do 240 stałychmieszkańców.Ścieki  z urządzenia mogą być…
    Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet 41 Bytom
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Bytom