Oczyszczalnie ścieków przemysłowych - łódzkie

 • BIOSOW Robert Kostrzewa

  Informacje o firmieTematyką oczyszczania ścieków zajmujemy się od 1996 r. Podstawowądziałalnością naszej firmy jest projektowanie, budowai uruchamianie urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych.Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładów produkcyjnych pozwala naobniżenie opłat za odprowadzanie ścieków oraz jest działaniemekologicznym mającym na celu ochronę środowiska naturalnego.Produkowane przez nas oczyszczalnie pracują w następującychsektorach przemysłu:przemysł mięsny (ubój i przetwórstwo bydła, trzody chlewnej,drobiu)przemysł owocowo – warzywnyprzemysł papierniczy (produkcja tektury, drukarnie)obróbka tworzyw sztucznych (recykling opakowań)przemysł włókienniczy (farbiarnie, pralnie)wytwórnia…
  Ul. Fabryczna 41 Wieluń
 • P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak

  telefon: +43 679-01-61 adrese-mail:biuro@sadeko.pl
  Piotrów 5 Poddębice
 • Ekopol Produkcja ekologicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków, szamb

  Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonej wody do cieku wodnego np. rów, rzeka
  Bronno 32 Łęczyca Łódzkie, Łódź Łęczyca