ABEX Technologie Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Towarowa 1 zobacz inne firmy z Towarowa
43-300 Bielsko-Biała , woj. Śląskie

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Uzdatnianie wody

Oczyszczanie ścieków

Specjalizacje:

  • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
  • Uzdatnianie wody
  • Oczyszczanie ścieków

O nas

Firma ABEX została założona w maju 2005 roku. Firma jest prowadzonaprzez dwóch doświadczonych technologów od wielu lat zajmujących sięprocesami uzdatniania i kondycjonowania wód przemysłowych.Początkowo firma specjalizowała się w technologii uzdatniania wódprzemysłowych. Obecnie specjalizujemy się w dziedzinie klimatyzacji i chłodnictwaprzemysłowego oraz procesów uzdatniania wody do celów spożywczych iprzemysłowych. Zajmujemy się doborem, wykonawstwem i serwisemprzemysłowych systemów uzdatniania wody i instalacjitechnologicznych. Mamy duże doświaqdczenie w automatyzacjiprocesów przemysłowych Stworzyliśmy dział o profilu inżynierskim. Projektujemy układyautomatyki przemysłowej wraz z wykonawstwem i uruchomieniem.Zajmujemy się projektowaniem nowych systemów automatykiprocesów technologicznych oraz rozbudową i integracją systemów jużdziałających. Realizujemy usługi kompleksowo, co obejmuje:projektowanie systemów automatyki AKPiA i zasilania, budowęszaf sterowniczych, instalacje systemów sterowania na obiekcie wrazz okablowaniem, rozruch układu sterowania, testy, szkolenie zzakresu obsługi technicznej, dokumentacja powykonawcza, serwisgwarancyjny i pogwarancyjny.Firma ABEX została również rozbudowana o część chemicznegokondycjonowania procesów wodnych w przemyśle. Od końca 2005 rokujesteśmy oficjalnym dystrybutorem jednego z największych koncernówzajmujących się chemią kondycjonującą przemysłowe obiegi wodne -NALCO.Firma jako swoje centrum magazynowo-projektowe obrała miastoPszczyna ( połowa drogi pomiędzy Katowicami i Bielsko-Białą).Naszymi klientami są duże zakłady przemysłowe z branży hutniczej,spożywczej, samochodowej, metali lekkich itp. Specjalizujemy się wpełnej obsłudze serwisowej stacji uzdatniania wody, serwisachdoraźnych połączonych z wymianą podzespołów oraz pełnym serwisemanalitycznym podstawowych parametrów fizykochemicznych ispecyficznych (wskaźników stężenia chemii w obiegach).W Naszej ofercie posiadamy szereg urządzeń i podzespołów douzdatniania wody różnych producentów: GE Osmonics, Fleck,Structural Park, Enpress, Eurotrol, EBARA, SEKO, Hamilton, AquaWater Filter, Aqua Filter, FIP, +GF+ itp. Osobną dziedziną Naszejdziałalności jest dezynfekcja wody i instalacji przemysłowych –promieniami UV bądź poprzez dozowanie różnych preparatówchemicznych.Stale powiększająca się lista referencyjna świadczy oprofesjonalnym wykonawstwie i właściwym doborze technologicznym dlaindywidualnych aplikacji wodnych.Zachęcamy Państwa do korzystania z Naszych usług w w/w zakresach.Kontakt i adres firmy jest podany w menu głównym.