Oczyszczalnie ścieków Halson Adam Selwet

Kontakt email, www
Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet 41
41-902 Bytom , woj. Śląskie

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków

Specjalizacje:

  • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
  • Oczyszczanie ścieków

O nas

PRODUKTYOczyszczalnie ścieków DRENALUXPrzydomowe oczyszczalnie przeznaczone są dooczyszczania ściekówbytowo - gospodarczych pochodzących zbudynków mieszkalnych do 16stałych mieszkańców.Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest grunt.Oczyszczalnie ścieków COMPACT FAPrzydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzącychdo 40 stałych mieszkańców.Procesy pełnego biologicznegooczyszczania odbywają się woparciu o technologię„niskoobciążonego osadu czynnego”dzięki czemu ścieki  zurządzenia mogą być kierowane dorowów melioracyjnych, stawów,strumieni, kanałówdeszczowych itp.Oczyszczalnie ścieków BD - POLARISLokalne oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych pozwalają napełne oczyszczenie ściekówpochodzących od 5 do 240 stałychmieszkańców.Ścieki  z urządzenia mogą być kierowanebezpośrednio do cieków powierzchniowych lub kanalizacji deszczowej.Separatory tłuszczu DEGSeparatory tłuszczu DEG służą do usuwania zwierzęcych i roślinnychtłuszczów i olejów ze ścieków bytowo -gospodarczych pochodzącychz kuchni, restauracji i innychpunktów żywienia zbiorowego.Uniwersalne zbiorniki z tworzyw sztucznychZbiorniki przeznaczone są do gromadzenia wody, środkówspożywczych, środków chemicznych lub ścieków. Oferujemypojemnościod 175 do 30 000 litrów.PrzepompownieZbiornikowe przepompownie przeznaczone są do transportuściekówsanitarnych, wód drenażowych, deszczowych, nadalsze odległościlub do podniesienia tych ścieków na wyższypoziom. Przepompowniaskłada się ze zbiornika, pompy zatapialnej,przewodu tłocznegooraz układu zasilająco – sterowniczego.Wkłady wielostrumieniowe MULTISEDWkłady wielostrumieniowe przeznaczone są do podnoszeniaefektywności procesów sedymentacji oraz flotacji. Zastosowanieichw osadnikach, odolejaczach itp. pozwala na stabilizacjęwarunkówhydraulicznych.Wyposażenie oczyszczalni z tworzyw sztucznychWykonujemy na zamówienie, według dokumentacji Zamawiającegolubwłasnej elementy wyposażenia oczyszczalni z tworzyw sztucznych -polietylenu, polipropylenu oraz PVC.Elementami tymi są :-    koryta przelewowe osadników,-    zbiorniki osadników Imhoffa,-    osłony,-    przegrody,-    rury centralne osadników,-    kształtki nietypowe.Szczególnie polecamy wykonanie koryt przelewowych z tworzywsztucznych zastępujących wykonanie ze stali zwykłej ispecjalnej.