łódzkie

 • EKO-Centrum

  Naszą technologię wyróżnia szereg zalet: zwiększona wytrzymałość - nie trzeba budować fundamentu - możliwość umiejscowienia zbiornika pod wjazdem do garażu, możliwość głębszego posadowienia zbiornika przy określonej głębokości wykopu, możliwość wydobycia i przeniesienia zbiornika w inne miejsce, na przykład przy rozbudowie budynku, wygodniejsze dopasowanie do terenu podczas montażu, dzięki standartowo wysokim włazom kontrolno rewizyjnym, dzięki zastosowaniu trójników asymetrycznych uzyskano wydłużenie drogi przepływu i lepsze oczyszczanie ścieków, możliwość podłączenia do istniejącego zbiornika…
  Łódź, ul. Polskich Kolei Państwowych 6 Mileszki
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KANSPOL

   OFERTA FIRMYTOMASZ KANSYFIRMA KANSYN97-425 Zelów ul. Kościuszki113  2012-12-01               Firma rozpoczęładziałalność w 1989 roku jako ZakładWierceń iRekonstrukcji Studni. Zakład spełniał wszystkie wymogistawianeprzez Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie i zostałzaliczony do ZakładówGórniczych decyzją z dnia 27.02.1990 rokupodpisaną przez Dyrektora UrzęduGórniczego mgr inż. ZbigniewaŚliwińskiego.Oddnia 11.08.1995 roku firma rozszerzyła działalność nabardziej uniwersalną iprzyjęła nazwęPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KANSPOL.Właściciel zakładu, LucjanKansy, posiadauprawnienia do kierowania robotami wiertniczymi iodwodnieniowymi.W2004 roku LucjanKansy właścicielfirmy KANSPOL przekazał Swoją firmę synowi(Ojciec iSyn =…
  Ul. Parkowa 1 Zelów
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi GOŚ-Łódź Sp. z o.o.

  Strona Główna - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z.o.o. | | O Spółce Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. (GOŚ-Łódź Sp. z o.o.) Spółka od początku swojej działalności była związana z oczyszczalnią ścieków. W latach 1991-2000 pełniła rolę inwestora zastępczego budowy obiektu w imieniu Miasta Łódź. Pod jej nadzorem realizowane były kluczowe obiekty takie jak: hala krat, piaskowniki, kolektor Polesie 15, cztery linie biologicznego oczyszczania, zamknięte komory…
  Biwakowa 1 Łódź
 • BIOSOW Robert Kostrzewa

  Informacje o firmieTematyką oczyszczania ścieków zajmujemy się od 1996 r. Podstawowądziałalnością naszej firmy jest projektowanie, budowai uruchamianie urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych.Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładów produkcyjnych pozwala naobniżenie opłat za odprowadzanie ścieków oraz jest działaniemekologicznym mającym na celu ochronę środowiska naturalnego.Produkowane przez nas oczyszczalnie pracują w następującychsektorach przemysłu:przemysł mięsny (ubój i przetwórstwo bydła, trzody chlewnej,drobiu)przemysł owocowo – warzywnyprzemysł papierniczy (produkcja tektury, drukarnie)obróbka tworzyw sztucznych (recykling opakowań)przemysł włókienniczy (farbiarnie, pralnie)wytwórnia…
  Ul. Fabryczna 41 Wieluń
 • Techneau Polska Sp. z o.o.

  20 lat innowacjiOd 1991 roku firma TECHNEAU rozwija unikalną kulturęprzedsiębiorczości, która zawiera wciąż narastającą chęć rozwoju wosiągnięciach technicznych i w proponowaniu swoim klientom coraz tolepszych i przyjaźniejszych dla środowiska rozwiązań. Ta kultura,to wizja, którą dzielą się wszyscy pracownicy firmy.Ta wizja łączy nas wszystkich w jednym celu : wyjść na przeciwPaństwa oczekiwaniom przy jednoczesnym tworzeniu narzędzia dozarządzania największym naszym wspólnym majątkiem : WODĄ. Towłaśnie w sercu Normandii, w departamencie La Manche,współdziałamy…
  ul. Długa 61 Parzęczew
 • P.P.H. CENTROPLAST Sp. z o.o.

  Nasze produkty:Szanowni PaństwoCentroplast jest przedsiębiorstwem produkcyjnym założonym w 1996roku zajmującym się wytwarzaniem materiałów z wysoko-zagęszczonegopolietylenu. Od początku realizujemy motto naszej firmy w harmoniiz naturą.. poprzez łączenie wysokiej jakości, profesjonalnejobsługi, rzetelnej informacji z przystępną dla klienta ceną.W 2005 roku dzięki pozyskaniu nowej technologii zmieniliśmy zakresnaszej produkcji i wprowadziliśmy do obrotu nowoczesne kompaktowesystemy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Przydomowe oczyszczalnieścieków proponowane przez CENTROPLAST znajdują zastosowanie wdomkach jednorodzinnych, restauracjach, ośrodkachwypoczynkowo-hotelowych oraz w gospodarstwach rolnych.Niezawodność i…
  Mazury 51 Bełchatów
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

  Kapitał zakładowy MPWiK41 427 600 PLNLicznik odwiedzin:dzisiaj:85wczoraj:124wszystkie:24607online:1Copyright © 2014 MPWiK Zduńska Wola Projekt i wykonanie: studio-fd.pl
  Al. Grunwaldzka 7 Zduńska Wola
 • Bio-hydret

  Najwyższa jakość naszych produktów zapewnia bezpieczeństwo icałkowity komfort użytkownika.Oferowane przez nas produkty są trwałe, estetyczne i spełniająwszelkie normy.Każda z oferowanych oczyszczalniposiada wymaganą opinie techniczną, deklaracje zgodności ,aprobatętechniczną ,dokumentację techniczno-ruchową i metryczkęinstalacji.Na wszystkie oczyszczalnie i zbiornikidajemy 10latgwarancji!!!!!!Zbiorniki wykonane są z materiałów zapewniających nie tylkotrwałość ale i pełne bezpieczeństwo dla środowiska i ludzi. Nasze oczyszczalnie tocałkowicie POLSKIPRODUKT!!!!!!!! ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU- OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW: FACHOWE DORADZTWO POMOCW PROJEKTOWANIU SPRZEDAŻ MONTAŻ URUCHOMIENIE SERWIS …
  Ul. Wojska Polskiego 69 Aleksandrów Łódzki
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane

  O Nas Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ZETPRI-EKO Sp. zo.o. działa na rynku od września 1992r. Podstawowym rodzajemdziałalności jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, adrugorzędnym budowa obiektów inżynierii wodnej. Zajmujemy sięgłównie wykonywaniem: automatycznych stacji uzdatniania wody,przydomowych oczyszczalni ścieków, dużych oczyszczalni ścieków dlasamorządów terytorialnych, magistrali centralnego ogrzewania,przyłączy centralnego ogrzewania wraz z węzłami, kanalizacjisanitarnych i deszczowych, wodociągów, zgrzewanie rur PE (do śr.250 mm), zgrzewanie elektrooporowe, przeciski rur stalowych (od 200do 630 mm), wynajmem sprzętu ciężkiego.…
  ul. Gliniana 20 Piotrków Trybunalski
 • KontaktTBP Interrpojekt Sp. z o.o.

   TBP Interprojekt jest spółką z ograniczonąodpowiedzialnością z dominującym udziałem kapitału austriackiego.Produktem tej firmy jest myśl techniczna zawarta w dokumentacjitechnicznej, doradztwie i innych usługach świadczonych na rzeczosób inwestujących, głównie z branży celulozowo – papierniczej.Biuro nasze założone zostało w 1990 roku. W okresie swojejdziałalności wykonaliśmy dokumentację techniczną dla ponad 300projektów inwestycyjnych i dużych remontów. Wszystkie praceInterprojektu wykonywane są w oparciu o nowoczesne wspomaganieelektroniczne i licencjonowane programy, zarówno te popularne, jaki wysoce specjalistyczne.…
  ul. Jaskrowa 14 Łodzianka
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. (Biuro Obsługi Klienta)

  WFOŚ i GW w Łodziwww.wfosigw.lodz.pl Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wodyw miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturątowarzyszącą” o wartości 1.674.651,56 zł (brutto - zVAT) zostało dofinansowane w kwocie600.000,00 zł w formie pożyczki ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Łodzi.Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę SUW w Ustkowie,w tym: roboty budowlane,  ziemne i rozbiórkowe,zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia, instalacje elektryczne,wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, urządzeniatechnologii uzdatniania wody z zestawem…
  ul. Kościuszki 9 Warta
 • Bioclar Polska Sp. z o.o.

  Ta domena jest dostępna na sprzedaż na giełdzieAfterMarket.pl:Cena Kup Teraz: bioclar.pl3500 PLNPonieważ domena jest zarejestrowana w AfterMarket.pl, pouiszczeniu opłaty jej transfer jest gwarantowany.Kup domenę od ręki:3500 PLNSprzedawca tej domeny ustalił cenę Kup Teraz w wysokości: 3500PLN.Możesz natychmiast zakupić tę domenę po tej cenie naciskając tenprzycisk.W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.Złóż ofertę na domenę: PLNSprzedawca tej domeny udostępnił opcję negocjacji.Możesz złożyć ofertę sprzedającemu naciskając ten przycisk.W następnym kroku będziesz…
  Dolna 1 Łódź-Bałuty
 • Instal-System Przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje sanitarne, wod.-kan. i c.o Torzewski R

  Strona w przygotowaniu... Opcje dostępne dla administratora, bądź uprawnionego użytkownika usługi:Strona utrzymywana na serwerach . ||||
  67 Poddębice
 • Kb Instalacje Krzysztof Bobrowski

  Głównym profilem naszej działalności jest projektowanie, instalacjaoraz serwis oczyszczalni ścieków różnego typu.Liczne realizacje oraz doświadczenie pozwalają zaproponowaćklientom szeroki wachlarz usług.Szczególny nacisk kładziemy na optymalne dostosowanie różnychtechnologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych dopotrzeb konkretnej inwestycji. Zakres naszej działalności obejmuje:* realizacje obiektów ochrony środowiska od projektu do odbioruprzez klienta* indywidualne rozwiązania techniczne i technologiczne dla ściekówprzemysłowych* rozruchy technologiczne urządzeń i obiektów ekologicznych* doradztwo i nadzory technologiczne w zakresie inżynieriiśrodowiska Ofertę naszą kierujemy…
  Kołłątaja Hugona 1 Łódź-Bałuty
 • P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak

  telefon: +43 679-01-61 adrese-mail:biuro@sadeko.pl
  Piotrów 5 Poddębice
 • Ekopol Produkcja ekologicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków, szamb

  Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonej wody do cieku wodnego np. rów, rzeka
  Bronno 32 Łęczyca Łódzkie, Łódź Łęczyca
 • ZUST S.C

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: - kompleksowego uzbrajania terenu w sieci wodno - kanalizacyjne,(jak również roboty drobne typu przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne) - budowy obiektów inżynierii wodnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,(przepustów drogowych itp) - budowy dróg i chodników oraz makroniwelacji terenu, - odwodnienia budynków i użytków rolnych, (drenaże opaskowe itp.) - usług sprzętowo - transportowych, ( posiadamy koparki, koparko ładowarki, patelnie, naczepy, i inne) - cięcia i gięcia blach (gilotyna),…
  ul. Fabryczna 4198 Wieluń
 • Nazwa RS II sp. z o.o.

  SzczegółyOpublikowanoPrzemysław TargalskiKategoria: O NasOdsłony: 3270Przedsiębiorstwo Usługowe RS II zostało utworzone w 1993 r. JestFirmą prywatną funkcjonującą na podstawie wpisu do ewidencjidziałalności gospodarczej ze 100% polskim kapitałem.Posiada niezbędne zezwolenia na świadczenie usług wywozu odpadówinnych niż niebezpieczne oraz wywozu ścieków ze zbiornikówbezodpływowych. Konkurencyjne ceny oraz terminowość pozwalają nastały wzrost ilości Zleceniodawców i osiąganie korzystnych wynikówekonomicznych. Dobra kondycja finansowa pozwala na ciągłepodejmowanie nowych zadań inwestycyjnych. W konsekwencjiPrzedsiębiorstwo jest dobrze wyposażone w sprzęt techniczny…
  go Maja 10 Zgierz
 • Zielone Oczyszczalnie

  Strona korzysta z plików cookie wyłącznie w celu utrzymaniasesji użytkownika i prawidłowego funkcjonowania serwisu. Zadnepersonalne informacje, w tym informacje o sposobie wykorzystaniastrony, nie są przetrzymywane w plikach cookie. Możesz określićwarunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegladarcelub konfiguracji usługi. Uznajemy, że jeżeli kontynuujeszkorzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
  ul. Brzeźna 5 Łask
 • Gregor Szamba, oczyszczalnie, minikoparka

  OFERTAA> 35cmB112 cm (zbiorniki od 2 do5m3)152 cm (zbiorniki od 5 do 10m3)C132 cm (zbiorniki od 2 do5m3)156 cm (zbiorniki 5 do 10m3)D> od 2 m do 6,3 mb 
  50 Zgierz
 • Eko-Pol J Kononów, Gruszka sp.j.

    Oczyszczalnie ścieków, typuEKO-BIONajnowszy i najbardziej zaawansowany produkt firmy EKO-BIO.Starannie przemyślany, zaprojektowany i wykonany bezkompromisów. Oczyszczalnie EKO-BIO,  w pełni spełniająprzepisy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniuścieków do wód lub ziemi... Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a nawetwymagania prawa przekraczają oferując rewelacyjną jakośćoczyszczonej wody. Oczyszczalnia spełnia wymogi restrykcyjnej normyPN-EN12566-3:2005+A1:2009 i jest znakowana znakiem CE (Deklaracjęzgodności można pobrać >> TU
  Ul. Gen. Dąbrowskiego Jarosława 139 Brójce
 • Firma „INTECH”

  przydomowe oczyszczalnie biologiczne, zbiorniki z wysoko-zagęszczonego polietylenu, studnie wodomierzowe, przepompownie ścieków, biologiczne oczyszczalnie ścieków.
  ul. Brzezińska 6 Budziszewice Budziszewice
 • Zakład Robót Sanitarnych Sanator Bis s.c. Bożena Głuchowska Robert Głuchowski

   RGU Sanator BIS s.c. powstała w 1990 roku. Inicjatorem założeniafirmy był Robert Głuchowski jako osoba znająca pracę w branży odpodstaw. Częste podróże po Europie i obserwowanie firm zachodnichdziałających w podobnej branży owocowały nowymi pomysłami iwprowadzaniem nowoczesnych technologii na polski rynek. Już napoczątku działalności nowej firmy „Sanator BIS” zakupił pierwszekabiny sanitarne. Na dzień dzisiejszy jest ich około 200 awiększość pracuje cały rok… Po dziś dzień firma z sukcesamiobsługuje ogródki piwne,…
  Jagiellońska 1 Rąbień
 • Firma Proster Koch Andrzej

  Automatyzacji linii galwanicznych i neutralizatorów ścieków
  Gaszyn, ul. Modrakowa 1 Wieluń Wieluń
 • biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków są kredytowane przez Bank OchronyŚrodowiska oraz Cetelem BankJesteśmy wyłącznym dystrybutorem firmyTraidenis na woj. małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie,łódzkieOferujemy bardzo korzystne warunki otrzymania kredytu na przydomoweoczyszczalnie ścieków typu NV i VHOprocentowanie w Banku Ochrony Środowiska wynosi jedynie 3 % wskali rokuOstrzegamy przed dostępnymi na polskim rynku podróbkamiprzydomowychoczyszczalni ścieków typu NV Traidenis Witamy.Przedstawiamy państwu stronę dotyczącą bardzo popularnych ostatnioprzydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Zapraszamyserdecznie do zapoznania się z naszą ofertą,…
  ul. Jasna 85 Pabianice
 • Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

  oczyszczalnia.net.plWitamy na oczyszczalnia.net.pl Miejsce do wynajęciakontakt e-mail:
  Ul. Głowackiego Bartosza 16 Tomaszów Mazowiecki
 • Bioclar Szkilnik Sp. z o.o.

   PRODUKCJA-  Oczyszczalnie ścieków BIOCLAR typ B (6 - 750)-  Zbiorniki na oczyszczone ścieki (przelewowe)-  Pompownie ścieków-  Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne   (gnojówkę, gnojowicę)USŁUGI-  Finansowanie oczyszczalni (plik w formaciePDF)-  Niskooprocentowane kredyty (BOŚ Bank, Lukas Bank)-  Doradztwo techniczne (analiza problemu)-  Projektowanie i przygotowanie inwestycji-  Transport oczyszczalni-  Instalacja (montaż) oczyszczalni-  Uruchomienie (rozruch) oczyszczalni-  Trening (szkolenie) użytkowników oczyszczalni-  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  1 Zapolice